ระบบบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิล อุตสาหกรรมและขยะชุมชน

DOS PCF

การกรองตะกอน คอลลอยด์ เพื่อลดความขุ่นในน้ำ ผ่านมัดเส้นใย Fiber Filter ที่ทำจาก Polypropylene (PP) มีรูพรุ่นและความยืดยุ่นสูง โดยน้ำที่ผ่านการกรองจะกำจัดความขุ่นออกจากน้ำให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยด้านบนของชุด PCF จะมีกระบอกลม (Cylinder) ตามชุด PCF ย่อย ทำหน้าที่ในการดึงหรือหย่อนเส้นใย ในแต่ละกระบวนการของระบบผลิตและล้างย้อนทำได้ง่าย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า DOS PCF (Pore Control Fiber)

  • ประหยัดพื้นที่ ในการก่อสร้างถึง 75%

ด้วยประสิทธิภาพของการกรองและการล้างย้อนของ DOS PCF  จะลดพื้นที่ลง 75% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบทำน้ำใสและระบบกรองทรายทั่วไป

  • ใช้สารเคมีลดลง ถึง 50%

เส้นใยกรอง (Fiber Filter) สามารถจับ ยึด ตะกอน หรือ ฟลอค(Floc) ที่มีขนาด 5- 10 ไมครอนได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำให้มีขนาด 100 ไมครอน สำหรับตกตะกอนอีกต่อไป ส่งผลให้ประหยัดสารส้มหรือ PAC ประมาณ 50%

DOS MBR System เป็นระบบการเลี้ยงแบบเข้มข้น และการใช้ระบบ Membrane ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำน้ำใสแทนท่อตกตะกอนแบบเดิม และการควบคุมอัตโนมัติ