เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาโดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และได้มีผลงานด้านที่ปรึกษา เช่น การศึกษาออกแบบโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน (ตันแบบระบบผลิตพลังงานจากขยะ) ของกระทรวงพลังงาน, การศึกษาออกแบบระบบ Biogas จากเศษอาหาร โรงงานโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ,โรงงานเอ็มเอ็มบี-มินิแบร์ไทย จำกัด, โรงงานโซนี่เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น