เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จำกัด เดิม คือบริษัทสยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 โดย กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม จัดการระบบของเสียอย่างครบวงจร จึงมีผลงานในระบบการกำจัดของเสีย เช่น เครื่องคัดแยกและอัดขยะ ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ , เครื่องคัดแยกขยะที่ศูนย์ จัดการขยะสนามบินสุวรรณภูมิ จากผลงานดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการให้บริการด้านการจัดการของเสียทุกประเภท ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันสงกรานต์

ตัวแทนบริษัทฯมอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙…

โครงการยกระดับโรงงาน
โครงการยกระดับโรงงาน

บริษัทสยามเวสท์แมเนจเม้นท์คอนซัลแทนท์…

ดูทั้งหมด